Pilotní linka
Želivského - Háje - Depo Hostivař


Úvod

Jako „pilotní projekt“ Společnosti pro pražskou trolejbusovou dopravu bylo po dlouhé a podrobné úvaze vybráno sloučení dnešních autobusových linek číslo 213 (Jižní Město – Háje – Opatov – Želivského), 260 (Jižní Město – Háje – Opatov – Koh-i-noor – Na Míčánkách – Opatov – Háje – Jižní Město) a 271 (Háje – Sídliště Petrovice – Nádraží Hostivař – Skalka) do jediné trolejbusové linky. Pracovně označované jako linka 73 v mírně upravené trase Želivského – Eden – Opatov – Háje – Sídliště Petrovice – Nádraží Hostivař – Depo Hostivař.

Je to dostatečně kapacitní a frekventované spojení, které má vazbu na opravárenskou základnu Ústředních dílen DP v Hostivaři, takže je k dispozici vozovna i další zázemí. Vzhledem k tomu, že stanice metra Depo Hostivař nejspíš vydrží ještě hodně dlouho jako konečná metra trasy A (prodloužení na Průmyslovou je zatím v nedohlednu) a nějaká výstavba tramvajové trati po Průmyslové ulici nebo do Petrovic také v nejbližších letech jaksi nehrozí, jeví se tato trasa jako perspektivní spojení. Může tvořit reálnou alternativu k zamýšlené tramvajové trati Vršovice - Jižní Město, jejíž realizace naráží na různé obtíže a je tudíž nejistá.

Na této trati jsou i docela dobré příležitosti spojit projekt výstavby trolejbusové tratě s návrhem a realizací preferenčních opatření pro MHD (vyhrazené bus-pruhy, preference průjezdu na křižovatkách atd.), a to hlavně v úsecích, kde dnes jezdí autobusová linka 213. Na navrhované trase se nenachází žádná problémová místa a překážky, pokud jde o extra nízké podjezdy atd., takže je stavba v zásadě realizovatelná bez velkých navazujících investic. Trať je mírně kopcovitá, větší výškové rozdíly jsou jen mezi Želivského a Spořilovem, ovšem právě tady se trolejbus může docela dobře uplatnit. V sídlištích tato linka tvoří základ sítě povrchové MHD.

Protože se jedná vlastně o oboustranný napáječ spojující metro A se sídlišti na jihu Prahy linkou ve tvaru písmene U, přičemž vozovna je situována na jednom konci linky, je součástí návrhu i přímá manipulační trolejbusová trať Černokostelecká - Úvalská - V Olšinách - Ruská - Bělocerkevská pro vyjíždění z vozovny přímo ke konečné Želivského. Tato manipulační trať není pro navrhovanou trasu nezbytně nutná vzhledem k možnosti vybavení použivaných vozidel pomocným nezávislým pohonem (baterie nebo naftový agregát).

mapa navrhované trasy linky 73 - © Antar
mapa trasy páteřní trolejbusové linky číslo 73

Technické parametry navrhované trasy

Provozní parametry navrhované trasy

Konkurenční projekty