Kdo jsme a o co usilujeme

Hlavním smyslem vzniku Společnosti pro pražskou trolejbusovou dopravu je obnova provozu trolejbusů či elektrických nekolejových vozidel městské hromadné dopravy v oblasti pražské aglomerace. V rámci SPPTD jsou takové dopravní prostředky vnímány jako chybějící doplněk k páteřním trasám metra a kapacitním tramvajovým linkám. Důraz na elektrický zdroj pohybu je výrazem filosofie udržitelného života v podobě čistého životního prostředí a maximální energetické šetrnosti. SPPTD v širším chápání svého cíle navazuje na zásady a hodnoty Společnosti pro veřejnou dopravu, má tedy ve svém záběru i otázky kvality a popularizace veřejné dopravy, snahu o zlepšení mobility a tím i zajištění lepších životních podmínek, a proto je hlavním posláním SPPTD i ochrana přírody a krajiny a to především v návaznosti na plánování a realizaci dopravních staveb. Soustředění pozornosti na elektrická nekolejová vozidla či trolejbusy je motivováno především snahou o změnu pohledu na tyto dopravní prostředky a důležitostí, jakou jim SPPTD přisuzuje pro pražskou aglomeraci a také zájmem soustředit maximum úsilí ke splnění vytčeného cíle.