Aktualizace webové prezentace

18.4.2012

na hlavní stránku přidáno propagační video sdružení "TROLLEY"

aktualizovana sekce SPPTD v médiích

15.12.2011

do sekce Akce přidána Reportáž z 2. Evropského trolejbusového dne

8.9.2011

na úvodní stránku přidána pozvánka na 2. Evropský trolejbusový den

13.7.2011

aktualizovana sekce SPPTD v médiích

21.4.2011

do sekce Články a prezentace přidána Prezentace "Trolejbusy mají budoucnost"

9.3.2011

do sekce Články přidána Studie Dr. Jaroslava Závady "Trolejbusy v Praze"

aktualizovana sekce SPPTD v médiích

29.10.2010

do sekce Akce přidána Reportáž z odhalení vzpomínkové trolejbusové zastávky Orionka

nová struktura sekce Akce

aktualizovana sekce SPPTD v médiích

14.10.2010

aktualizovana sekce SPPTD v médiích

4.10.2010

přidání tiskové zprávy o přípravách akce k podpoře obnovení trolejbusového provozu v Praze

16.12.2009

přidání zprávy o podání Věcně shodné připomínky ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy

přidána sekce SPPTD v médiích

25.11.2009

přidání zprávy o přípravách k podání Věcně shodné připomínky ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy

15.4.2009

spuštění webové prezentace Společnosti pro pražskou trolejbusovou dopravu