Reportáž

2. Evropský trolejbusový den

17. zaří 2011


Po domluvě a za sympatického souhlasu muzea jsme se připojili v sobotu 17. září k aktivitě TROLLEY a připomněli jsme Praze tento dopravní prostředek i něco z jeho historie.

Vozovna Střešovice - 17.9.2011 - © Jiří Krautwurm
U vchodu do haly bývalé vozovny Střešovice, dnes muzea Městské hromadné dopravy, jsme instalovali náš poutač a očekávali první návštěvníky.

Vozovna Střešovice - 17.9.2011 - © Jiří Krautwurm
Detail vstupního poutače.

Vozovna Střešovice - 17.9.2011 - © Jiří Krautwurm
Místo pro naše informační panely bylo vybráno dobře, na dohled historických trolejbusů Tatra T400 a Škoda 8Tr.

Vozovna Střešovice - 17.9.2011 - © Jiří Krautwurm
Škoda 8Tr v expozici muzea MHD.

Vozovna Střešovice - 17.9.2011 - © Jiří Krautwurm
Tatra T400, v provozu nesl označení 9431.

Vozovna Střešovice - 17.9.2011 - © Jiří Krautwurm
Pro naši akci se však ukázalo nepříznivé, že pěkné sobotní počasí spolu s mimořádnou příležitostí prohlídky sadového a zahradního zázemí Pražského hradu odlákalo víkendové diváky. S větší účastí jistě počítali i stánkaři na ploše před halou.

Vozovna Střešovice - 17.9.2011 - © Jiří Krautwurm
U našich materiálů se proto zastavovali jednotlivci nebo ve skupince diskutovali téma hromadné elektrodopravy.

Vozovna Střešovice - 17.9.2011 - © Jiří Krautwurm
Na informačním panelu zaměřeném na pražskou tématiku jsme prezentovali především pilotní trasu spojující Želivského s Jižním Městem, Petrovicemi a konečnou metra Hostivař, na které demonstrujeme finanční úspornost trolejbusů oproti předpokládané trase tramvaje, a varianty linkového vedení trolejbusů na levém břehu Vltavy, kde v tangenciálních směrech trolejbusy nahrazují vytížení autobusové linky. Součástí panelu jsou vizualizace z pražských ulic a příklady vozidel a instalace trolejí z jiných měst.

Vozovna Střešovice - 17.9.2011 - © Jiří Krautwurm
Další informační panel byl zaměřen na mezinárodní spolupráci se zdůrazněním kladného pohledu Evropské unie na podporu elektromobility v městské hromadné dopravě. Součástí tohoto panelu byly fotografie velkokapacitních trolejbusů z řady západních měst a český překlad materiálu aktivity TROLLEY, často kladené otázky na téma trolejbusů.

Vozovna Střešovice - 17.9.2011 - © Jiří Krautwurm
Expozici naproti historickému vozu 9431 jsme doplnili projekcí ze závěrečných let jeho provozu v ulicích Prahy. Je třeba poznamenat, že nyní po rekonstrukci je vozidlo daleko hezčí, než bylo patrno i z černobílých filmových záběrů, kde ke konci jeho provozního nasazení byl nějaký ten šrám jasně patrný.

Vozovna Střešovice - 17.9.2011 - © Jiří Krautwurm
Filmovými záběry z provozu jsme oslovili pracovníky muzea do té míry, že z depozitáře vystavili i autentickou sjezdovou výhybku z konečné na Orionce. Ještě jednou za tuto premiéru děkujeme.

Vozovna Střešovice - 17.9.2011 - © Jiří Krautwurm
Srovnání s moderní rychloprůjezdovou výhybkou ovládanou bezdrátovým ovladačem pak poskytla firma Elektroline spolu s informací o dalších trolejových prvcích. Vše bylo názorně předvedeno a plně funkční.

Vozovna Střešovice - 17.9.2011 - © Jiří Krautwurm
Vzhledem k nešťastným plánovacím rozhodnutím v minulosti i současnosti se s trolejbusy v Praze prozatím loučíme, ale pevně věříme, že to nebylo navždy. Příští rok, kdy tomu bude 40 let od ukončení provozu, si je zase připomeneme.