25.11.2009

Podání Věcně shodné připomínky
ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy

Podpořte obnovení ekologické a moderní
trolejbusové dopravy

Společnost pro pražskou trolejbusovou dopravu, o.s. (ve zkratce: SPPTD) připravuje připomínky ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy s návrhem k doplnění veřejné dopravy o elektrifikované nekolejové prostředky. SPPTD si klade za cíl vrátit do Prahy trolejbusy, což respektuje celosvětový trend v utváření životu přívětivějšího prostředí velkých metropolí. SPPTD podporuje také stavbu tramvajových tratí a trolejbusy vnímá jako ekonomicky výhodnou variantu v místech, kde směrově-výškové poměry nebo kapacitní podmínky kolejovou dopravu vylučují. Moderní trolejbusové tratě by v Praze sloužily k obsluze rozsáhlých sídlišť na okrajích města a k vytvoření vysokokapacitních tangenciálních linek.

Zástupci SPPTD budou v sobotu 28.11. mezi 13:30 - 16:30 na Jungmannově náměstí (v místě bývalé konečné trolejbusové linky č. 54) sbírat podpisy občanů hlavního města Prahy pro podání připomínek k územnímu plánu a Pražanům rádi vysvětlí své záměry.


Soubory ke stažení

Věcně shodná připomínka ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy a zmocnění zástupce veřejnosti: "doplnění veřejné dopravy o elektrifikované nekolejové prostředky, kterými rozumíme především trolejbusy" - kompletní text (formát PDF)

Mapa návrhu nové trolejbusové sítě v Praze (formát GIF)

Text popisující návrh nové trolejbusové sítě v Praze zobrazený v předchozí mapě (formát DOC)