Reportáž

Odhalení vzpomínkové trolejbusové zastávky Orionka

8. října 2010


Také Městská část Praha 10 se rozhodla nějakým důstojným způsobem připomenout existenci trolejbusů v hlavním městě. K tomu byl vybrán pozemek smyčky Orionka u někdejší vozovny - tedy jedna z konečných stanic poslední trolejbusové linky v Praze.

Právě odtud odjel v neděli 15. října 1972 vůz Škoda 8tr evidenčního čísla 9491 jako poslední pravidelný spoj linky 51 směrem na Strahov. Zmíněný spoj byl ještě o chvilku později následován posledním provozuschopným vozem Tatra T400 evidenčního čísla 9431. Tento vůz se tedy stal tím úplně posledním trolejbusem, a když jednu hodinu a čtrnáct minut po půlnoci přijel do smíchovské vozovny, ukončil tím definitivně éru trolejbusové dopravy v Praze. PROZATÍM ...

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Muzejní trolejbus Škoda 8Tr odstavený v prostoru zastávky Orionka.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Trolejbus Škoda 8Tr evidenčního čísla 494 je součástí sbírek Muzea městské hromadné dopravy v Praze.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Vůz shodného provedení byl nasazen i na poslední pravidelný spoj linky 51.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Prostor zrekonstruované trolejbusové zastávky Orionka včetně vozu Škoda 8Tr. V pozadí budovy bývalé trolejbusové vozovny Vinohrady.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Muzejní vůz Škoda v pohledu ze středu smyčky Orionka.

V rámci výstavby nových bytových domů a parkových úprav v okolí křižovatky ulic Korunní, Benešovská a Říčanská byla smyčka revitalizována a je na ní zachována historická dlažba pamatující vozy Tatra T 400. Dále byla instalována dvě trolejová pole s přibližně 20 metry trolejové stopy na 4 sloupech. Bylo vybudováno i nástupiště osazené historickým zastávkovým označníkem a lavičky umožňující posezení pro kolemjdoucí.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Ještě jednou vůz 8Tr. V pozadí domy podél Korunní ulice.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
V prostoru zrekonstruované smyčky byly instalovány i lavičky určené k posezení pro kolemjdoucí.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Pohled ke křižovatce ulic Korunní a Benešovská. Opět s trolejbusem Škoda 8Tr.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Trolejbusová smyčka Orionka v pozadí s nově vybudovanými bytovými domy.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Průvodčí v dobové uniformě před vystaveným trolejbusem.

Slavnostní otevření vzpomínkové trolejbusové zastávky Orionka proběhlo 8. října 2010 v 12:25. Zúčastnili se zástupci Městské části Praha 10, Společnosti pro pražskou trolejbusovou dopravu, Dopravního podniku, Ropidu a další, nechyběli pamětníci, fotografové a další dopravní nadšenci.

Byla odhalena pamětní deska poslední linky 51, ve tvaru jízdního řádu, umístěná na dobovém zastávkovém sloupku. Tento dobový označník ještě poté prošel úpravou, tak aby odpovídal co nejvěrněji původně používaným označníkům pražských trolejbusových zastávek.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Stanoviště řidiče muzejního trolejbusu Škoda 8Tr.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Pohled do přední části interiéru vozu 8Tr.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
A naopak do zadní části interiéru muzejního vozidla.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Linková orientace trolejbusové linky číslo 51. Ještě v původní celé trase před jejím zkrácením na Orionku.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Pohled z trolejbusu přes zadní čelo na zadní část smyčky a budovy bývalé trolejbusové vozovny Vinohrady. Tato vozovna sloužila svému účelu pouze do zprovoznění nové vozovny na Bohdalci.

Po muzejní trolejové stopě ve vozovně Střešovice a symbolickém převěsu v Šárecké ulici tak po 38 letech v Praze vznikla opravdová trolejbusová trať, krátká, ale opravdu v exteriéru, na ulici.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Zastávkový označník s číslem linky a pamětní deskou.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Detail pamětní desky ve tvaru jízdního řádu.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Jeden z trolejových sloupů ve smyčce Orionka.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Detail odpojovače na jednom z trolejových sloupů.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Detail odpojovače tentokrát i s vnitřkem tohoto zařízení.

Zástupci občanského sdružení Společnost pro pražskou trolejbusovou dopravu si při této akci vzali za úkol získat mediální pozornost a navázání případných kontaktů pro podporu myšlenky na obnovení trolejbusového provozu v Praze. K získání potřebné pozornosti bylo použito transparentů vyrobených členy občanského sdružení. Mezi hesly na jednotlivých transparentech bylo možno najít například tyto: „Nechceme jen vzpomínat! Trolejbusy zpět do Prahy!“, „Podpora elektromobilů? Trolejbus je taky elektromobil!“, „Trolejbusy = Ekologie“.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Ještě jednou detail odpojovače na jednom ze sloupu pro elektrické vedení.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Detail jednoho ze sloupů i s vedením od odpojovače.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Ukončení trolejbusové stopy ve smyčce Orionka.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Transparenty občanské sdružení Společnost pro pražskou trolejbusovou dopravu.

Orionka - 8.10.2010 - © Antar
Ještě jednou již zmíněné transparenty. Tentokrát i s několika členy SPPTD.